Husdjur och lokala ordningsföreskrifter

Härjedalens kommun har ordningsförskrifterPDF (pdf, 162.6 kB) där ett antal punkter tar upp hund, katt och häst på offentliga platser.

Hundens ägare eller den som för tillfället är ansvarig för hunden är skyldig att följa uppställda ordningsföreskrifter. Föreskrifterna omfattar dock inte tjänstehund eller service-, signal- och annan assistanshund

Avföring efter hundar och hästar ska plockas upp på samtliga offentliga platser i kommunen.

På följande platser ska hundar hållas kopplade;

  • Offentliga platser inom tätorterna Sveg, Lillhärdal, Ytterhogdal, Lofsdalen, Vemdalen, Hede och Funäsdalen
  • Vid idrottsplatser, preparerade skid- och motionsspår samt
  • Begravningsplatser

Löpande tikar ska hållas kopplade inom hela kommunen, undantaget är på inhägnade områden.
När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den bära halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer, alternativt ska den vara ID- märkt på annat sätt så kontakt med ägaren är möjlig.

Under tidsperioden 1 maj till 1 september får hästar, hundar och katter inte vistas på badplatser och i lekparker.

Föreskrifterna gäller på alla platser inom kommunen som är offentlig vilket definieras enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges enligt följande:

1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-04-25 08.06
av Sarah Tjärnås