Strålning

Kartläggning av radiofrekvent strålning och kraftfrekventa magnetfält 2012-2013

Under 2012/2013 gjordes en kartläggning av radiofrekvent strålning och kraftfrekventa magnetfält i Härjedalens kommun. I samband med detta har även en simulering av radiofrekventa fält (GSM900 och TV) över hela Härjedalen kommuns yta tagits fram. Kartläggningen samt simuleringen är framtagen av Clas Tegenfeldt på BEMI-Bättre Elmiljö.

Information om kartläggningen hittar ni här;

RapportPDF (pdf, 176.1 kB)

Beskrivning av mätsystemetPDF (pdf, 211.1 kB)

Mer om mätsystemetPDF (pdf, 890.2 kB)

Grunder om mätmetoderPDF (pdf, 3.2 MB)

Mätstorheter, enheter, prefix och omvandlingar m.m.PDF (pdf, 1.3 MB)

GPS, kartor och koordinaterPDF (pdf, 133.5 kB)

Gränsvärden, oro och mätningarPDF (pdf, 389.4 kB)

Mätningar

Kartor radiofrekventa fält genom vägmätning.

Kartor färgkodade med det radiofrekventa fältets styrka.
Färgkod: blått = lågt, under 65 dBµV/m, grönt = medel, mellan 65-75, rött = högt, över 75 dBµV/m.

Varje frekvensband presenterade var för sig på olika kartunderlag:

Tetra/Rakelöppnas i nytt fönster

TVöppnas i nytt fönster

GSM900öppnas i nytt fönster

På följande karta markerar färgerna att en eller flera av sändarna (Tetra, 2G/3G/4G mobilbasstationer samt Teve) är av den styrkan:

Kartaöppnas i nytt fönster

Magnetfält:

Kartor färgkodade med magnetfältets styrka:
Färgkod: svart = omätbart <20 nT, mörkblått = 20-50 nT , turkost = 50-200, grönt = 200-400, rött = 400-1000, gult = över 1000 nT (1 µT).

Översiktskarta Härjedalenöppnas i nytt fönster

Sveg, Teleöppnas i nytt fönster

Sveg, Kraftledningar och vagabonderande strömöppnas i nytt fönster

Sveg, Vagabonderande strömöppnas i nytt fönster

Övriga tätorter vagabonderande ström:

Funäsdalenöppnas i nytt fönster

Hedeöppnas i nytt fönster

Lillhärdalöppnas i nytt fönster

Vemdalenöppnas i nytt fönster

Ytterhogdal (även kraftledningar)öppnas i nytt fönster

Mätningar kraftledningar:

Ängersjööppnas i nytt fönster

Kvarnbäckenöppnas i nytt fönster

Sätervallenöppnas i nytt fönster

Magnetfälten mättes i totalt 780 540 punkter längs vägsträckorna, typiskt 2 meter eller tätare mellan mätvärdena.
8,5% av vägsträckorna hade mätbara magnetfält (över 20 nT på 50 Hz).
Av dessa var 13% över 200 nT, 9% över 300 nT och 3% över 1 µT (1000 nT).

Simulering

Simuleringar går till så att man tar en kartbild och sammanfogar den med höjddata så att man får en tredimensionell modell över terrängen.

Därefter placeras master ut enligt vad man har uppgifter om. Saknas uppgifter om masthöjd så är det vanligaste på landsbygd 60-70 meter, för master som ska täcka större områden kan 120 m förekomma. För master närmare orter eller i bebyggelse är 30 m vanligt. Större delen av masterna som placerats ut har satts till 60 m, för en del master 120 m eller andra höjder för att bättre överensstämma med vägmätningarna.

Nästa steg är att bestämma antenner och uteffekter, dessa uppgifter saknas oftast, men det har visat sig att operatörerna näst intill alltid kör full uteffekt och använder typiska sektorantenner. Om man tittar på slutresultatet med tre 120 sektorantenner kan man göra en ekvivalent rundstrålande antenn och kompensera med uteffekten. Därmed behövs inga uppgifter om antenner eller uteffekter. Detta förfarande har visat sig stämma i simuleringar BEMI gjort för hela länder och flertal kommuner/områden i Sverige.

Till sist körs simuleringen som med en komplex matematisk modell baserad på verkliga förhållanden i terräng tar hänsyn till hur strålningen transporteras från sändaren längs linjen mot den punkt som beräknas, inklusive böjning över bergskammar och avståndsberoendet. Eftersom varje punkt kräver mängder av beräkningar och en karta består av miljoner punkter tar simuleringen lång tid.

För hela Härjedalen har totalt ca 100 master använts för simuleringarna. En del master med tevesändare, och en del med GSM900 sändare.

Sättet att tolka kartorna från simuleringen är inte att läsa ut fältstyrkan i siffror utan att använda kartbilderna som översikt för att se hur exponeringen från närliggande master sprider sig, var det bildas skuggor och vilka områden som har lägre exponering. Notera att färgkoden är annorlunda och mer kontinuerlig än för vägmätningarna.

Kartunderlag:

Mobiltelefonin representerad av GSM900öppnas i nytt fönster

Endast små sändareöppnas i nytt fönster

Både små och stora sändareöppnas i nytt fönster

Brickanmastenöppnas i nytt fönster

Mätning av bakgrundsstrålning

http://www.lansstyrelsen.se/Jamtland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/risk-och-sarbarheter/Pages/karnteknisk_olycka.aspx?keyword=kärnkraft

Vid frågor kontakta miljö- och byggförvaltningen:

0680-161 00 vx

mob@berg.se

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-15 11.03
av Anneli Floberg