Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, vilka är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer. Radon syns inte och det enda sättet att få reda på om din bostad har förhöjda radonvärden är att mäta.

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden och i vissa byggnadsmaterial. Radon syns inte och det enda sättet att få veta om din bostad har förhöjda radonhalter i inomhusluften är att mäta.

Radonhalten i en bostad kan sänkas på flera olika sätt beroende på källan. Till exempel kan en förbättrad ventilation minska radonhalterna där strålningen kommer från byggnadsmaterialet (oftast blåbetong).

Riktvärdet för radongashalt i bostäder är 200 Bq/m3

Mer information om radon hittar ni på Boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-09-14 10.29
av Henry Jonasson