Buller

Buller är en miljöstörning som många människor i Sverige berörs av. Vanliga källor till buller är vägtrafik, fläktbuller, höga ljud från grannar, industrier med flera.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/buller/

 Buller är ett oönskat ljud som är ett stort folkhälsoproblem. Störningar i form av buller upplevs olika av olika personer. Hur störda vi blir beror bland annat på om vi vet vad det är som låter, vilken attityd som finns till bullerkällan samt var vi hör bullret. Det är den som har en verksamhet som bullrar är också den som är ansvarig för att riktvärden i bostäder och offentliga lokaler följs.
 
Om du störs av buller ska du i första hand försöka kontakta den som stör för att komma fram till en lösning på problemet. Om du blir störd i din bostad tar du kontakt med fastighetsägaren. I annat fall vänder du dig till miljö- och byggförvaltningen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-09-14 10.29
av Henry Jonasson