Anlägga enskilt avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta till kommunalt  avlopp kan du göra en så kallad enskild avloppsanläggning.

Om du vill anlägga avloppsanläggning med wc måste du ansöka om  tillstånd från miljö- och byggnämnden. Om du vill anlägga avloppsanläggning för endast bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vatten) behöver du  anmäla det till bygg- och miljönämnden.

Gör så här:

1. Välj plats för avloppsanläggningen
Var ska avloppsanläggningen ligga? Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2. Kontakta miljö- och byggkontoret
Samråd om placering och provgropar.

3. Gör provgrop och ta jordprov för analys
Provgrop, Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Ta hjälp av en entreprenör för rätt dimensionering och typ av anläggning

5. Lämna in ansökan med tillhörande bilagor och teknisk beskrivning
Blankett för ansökan (1), vattentäktsredovisning (2),  och teknisk beskrivning (4-9 beroende på vald anläggningstyp) hittar du i blankettarkivet.öppnas i nytt fönster

6. Vänta på beslut
Beslutet skickas ut i ett brev från miljö- och byggförvaltningen. Om du börjar bygga din avloppsanläggning innan du har fått ett godkännande från miljö- och byggförvaltningen kan du få betala en miljösanktionsavgift.

7. Bygga och dokumentera
Vid grävningsarbetet ska du fotografera olika moment i byggprocessen innan anläggningen grävs över.

8. Slutredovisa
Fyll i blanketten Slutredovisning av avloppsanläggning (10)öppnas i nytt fönster På blanketten intygar du att anläggningen utförts enligt det beslut du fick från miljö- och byggförvaltningen. Bilderna från byggprocessen ska du skicka tillsammans med slutredovisningen till miljö- och byggförvaltningen. Du kan skicka handlingarna på flera sätt, till exempel via e-post, papperskopia, cd.

9. Avgifter för avloppstillstånd eller anmälan En tid efter att du fått beslut från miljö- och byggförvaltningen angående din avloppsanläggning får du en räkning enligt gällande taxaöppnas i nytt fönster

Kontaktinformation
Kommunalt VA
Henrik Ingvarsson
0680-161 91

Slamtömmning
Renhållningen
0680-163 00

Enskilda avlopp
Miljö- och byggförvaltningen
0680-161 00 vx

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-09-14 10.29
av Henry Jonasson