Avfall och kompostering

Hushållsavfall

Kommunen är ansvarig för omhändertagande av invånarnas hushållsavfall.

För mer information se Avfall och Återvinning.
 
Uppehåll och befrielse från sophämtning beslutas av miljö- och byggnämnden. Ansökningsblankett för detta finns under rubriken blanketter.

Kompost

För den som är intresserad kan kompostering av organiskt hushållsavfall vara en möjlighet att göra en insats för miljön.
Läs mer under Kompostråd.

Anmälan av kompost görs till miljö- och byggförvaltningen med blankett som finns häröppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-09-18 14.23
av Jennifer Svensson