Vinterväghållning

Gatu- och VA avdelningen har upphandlat vinterväghållning. Upphandlingen gäller till och med 2020.

På smala gator är det viktigt att du parkerar så att snöröjningsfordonen kan utföra sitt jobb annars måste vi avbryta arbetet för att komma tillbaka senare. Det innebär onödiga kostnader för snöröjningen och problem för övriga trafikanter.

För att underlätta för de som plogar är de bra om fastighetsägare tar bort grenar som sticker ut över gatan. Snö får inte läggas på gator, eller grannens tomt. Tänk på var du parkerar bilen så att den inte hindrar snöröjningen.

I detaljplanelagt område svarar fastighetsägaren för skötsel av gångbanan vid sin fastighet.

På flera platser har kommunen sandupplag eller sandlådor där allmänheten får hämta sand gratis. Max 2 hinkar vid varje tillfälle.

Sand finns att hämta vid kommunförråden i Sveg, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen, brandstationen i Lofsdalen (brandstationen) och vid Glötegården i Glöte.

Skador kan inträffa vid snöröjning på staket, brevlådor, häckar och annat. Om olyckan är framme ska fastighetsägaren snarast meddela kommunen om vad som inträffat.

För att minska skaderisken ska du placera brevlådor och sopkärl på tomten och markera staket och häckar med käppar i tomtgräns.

Snöröjning

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-01-18 11.27
av Åsa Evertsdotter