Parker

Härjegårdar Fastighets AB sköter kommunens planteringar, gräsmattor, fontäner, buskar och träd.

De ansvarar också för skötsel och underhåll av de kommunala lekplatserna. På dessa försöker vi skapa en god och säker lekmiljö, genom att följa den rekommenderade Europastandarden.

Har du frågor eller synpunkter kan du vända dig till:
Härjegårdar Fastighets AB
Tel. 0680-169 50
info@harjegardar.se


Bokning av gräsytan vid Medborgarhuset

Om någon förening eller organisation vill utnyttja gräsytan bakom Medborgarhuset går det bra att boka den hos:

Kultur och Fritid;
linda.bergstrom@herjedalen.se

Sommaraktivitet
Lekande barn

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-06-05 11.26
av Anna Elfqvist