Gator och vägar

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för drift- och underhåll av vägar, till exempel vinterväghållning, gatubelysning, reparationer och byggande.

Mer information

Titel

Namn

Telefon

Gatuingenjör

Erik Bäckström

0684-167 27

Gatuhandläggare

Birgitta Hansson

0680-162 03


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-04-03 11.20
av Åsa Evertsdotter