Faktura från kommunen

De flesta har någon gång tagit emot en faktura från kommunen. En faktura innehåller som regel uppgift om vem som skall betala, vilket belopp som ska betalas, vad beloppet avser samt när och hur betalning ska ske. Om kommunen inte har erhållit betalning för sin fordran senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Dröjsmålsränta faktureras antingen separat eller läggs på nästa faktura. Inkassokrav utsänds.

För att underlätta betalning till kommunen finns följande tjänster att tillgå:

Autogiro

Autogiro innebär att kommunala avgifter betalas automatiskt från Ditt bankkonto. Inbetalningen sker på förfallodagen. Fakturan kommer till dig i vanlig tid. Allt du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt bankkonto senast dagen före förfallodagen. Beloppet dras sedan automatiskt från ditt konto. Om fakturan inte är korrekt eller om du har några frågor om innehållet så ringer du som vanligt telefonnumret på fakturan. Det är viktigt att du kommer ihåg att meddela oss ifall du byter kontonummer.

Att ansluta sig till autogiro är kostnadsfritt. Betalning via autogiro är enkelt och tidsbesparande. Du behöver inte passa förfallodagar, inte råka ut för förseningsavgifter och inte riskera att en faktura kommer bort.

Innan autogiroanslutningen är klar kan det komma en faktura med ett vanligt inbetalningskort, betala då detta. När anslutningen är gjord framgår det av fakturan att betalning sker via autogiro. Anmäl på nedanstående länk att du vill ha autogiro genom att fylla i och skicka blanketten med post till kommunen. Eller ring vår växel 0680-161 00, så skickar vi blanketten hem till dig.

Blankett för autogiroPDF (pdf, 82.1 kB)

E-faktura företag

Se mera infolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-faktura privat

E-faktura innebär att du som är privatperson kan få din faktura presenterad i din Internetbank, istället för att få den i pappersform.

Betalningen sker automatiskt via Internetbanken och du slipper att skriva in långa OCR-nummer. Du anmäler dig enkelt till tjänsten i din Internetbank.

Kommunens bankgiro 251- 5294

Betalar Du på annat sätt än med det utskickade inbetalningskortet så måste du ange fakturanummer och kundnummer.

Om Du vill komma i kontakt med någon av våra fakturahandläggare:

Vem kontaktar jag

Vi kan hjälpa dig

Telefon

- Barnomsorgsfakturor

Elin Kojan

073-045 72 57
- Vatten- o avloppsfakturor, anslutningsavgifter VA samt
diverse förrådsfakturering

Henrik Ingvarsson

0680-161 91

 


 

 

Telefontid 9-12

- Renhållning och Slamtömning

Kundtjänst

0680-163 00

- Uppehåll Sophämtningsavgift

Miljö

- Fakturor äldreboende och vård och omsorg

Avgiftshandläggare

0680-169 13
- Bygglovs-, miljö-, livsmedelsavgifter

Elisabeth Melin

0680-161 50
- Hyror

Birgitta Andersson

0680-169 53

 

 

 

- Motorvärmare

Ann Kristin Olofsson

0680-162 01
- Ströfakturering

Annmarie Proos

0680-163 18
SKULDER TILL KOMMUNEN

 

 

Ang skulder till kommunen ?

Elin Eriksson

0680-161 78

Avbetalningar, anstånd, påminnelser, inkassokrav
eller betalningsföreläggande ?

 

 

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-03-07 16.33
av Åsa Evertsdotter