2019-06-18 12.52

Socialutskottet sammanträder den 25 juni

Anslag/Bevis

Organ

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2019-06-25

Föredragningslista

Kallelse finns härPDF (pdf, 93 kB)


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-18 12.52
av Belinda Härjebäck