2019-01-03 15.27

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 3 januari har justerats

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 3 januari 2019 är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-01-03

Paragrafer

1

Anslaget publicerades

2019-01-03

Anslaget avpubliceras

2019-01-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Protokollet omfattar bara ett ärende, vilket är ett personärende i socialtjänsten och därför inte webbpubliceras

Hur man överklagar detta beslut

Klicka här för information om hur kommunala beslut överklagas.


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-01-03 15.27
av Johan Höglund