2018-12-06 12.21

Sammanträdesprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2018 är justerat

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2018 är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-11-26

Paragrafer

169--216

Anslaget publicerades

2018-12-05

Anslaget avpubliceras

2018-12-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Protokoll Kf 2018-11-26 §§ 169--216PDF (pdf, 245.9 kB)

Närvaro Kf 2018-11-26PDF (pdf, 701.5 kB)

Hur man överklagar detta beslut

Klicka här för information om hur man överklagar

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-12-06 12.21
av Johan Höglund