2018-06-21 11.38

Kungörelse

Om inte nedanstående bil flyttas inom tre (3) månader efter anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Anslag/bevis

Kungörelse från

Miljö- och byggnämnden

Datum för kungörelse

2018-06-21

Slutdatum

2018-09-21

Registreringsnummer

PPH011

Fabrikat

Audi 100, mörkblå

Ort

Sveg

Plats/Fastighet/Adress

Apotekaren 2

Diarienummer

18-427

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-06-21 11.38
av Sarah Tjärnås