2018-11-08 00.30

Kungörelse

Tidsbegränsat bygglov för en telecontainer med mast på fastigheten Vemdalens
kyrkby 53:118, Vemdalsskalet, Ripfjället, Härjedalens kommun.

Härjedalens kommun, miljö- och byggnadsnämnden har fått en ansökan om
tidsbegränsat bygglov för telecontainer med mast till och med 2019-05-15, mast blir 15 m hög och placeras ut tillfälligt då belastningen på nätet är som störst.

Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt känd
organisation eller förening bereds härmed tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ärendet prövas av kommunen mot plan- och bygglagen (PBL). Eventuella
synpunkter på ansökan skall vara miljö- och byggnämnden, Medborgarhuset, 842 80 Sveg eller e-post: miljo.bygg@herjedalen.se tillhanda senast 2018-11-29.

Handlingar:
KungörelsePDF (pdf, 331.9 kB)
Ritning
PDF
(pdf, 1.2 MB)Planritning
PDF
(pdf, 245.2 kB)Situationsplan Vemdalens kyrkby 53_118PDF (pdf, 125.4 kB)
Översiktskarta placering mastPDF (pdf, 191.9 kB)

Handlingarna finns tillgängliga på Medborgarhuset i Sveg öppet vardagar 08.00-12.00 och 13.00–16.00

Upplysningar lämnas av William Wennerkvist,
E-post: William.wennerkvist@herjedalen.se
Tel: 0680-163 64

Miljö- och byggnämnden

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-11-08 00.30
av Anna Elfqvist