2019-02-08 14.45

Justering protokoll, kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-02-06

Paragrafer

27--67

Anslaget publicerades

2019-02-08

Anslaget avpubliceras

2019-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Protokoll Ks 2019-02-06 §§ 27--67PDF (pdf, 231.3 kB)

Hur man överklagar detta beslut

Klicka här för information om hur kommuala beslut överklagas


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-08 14.45
av Johan Höglund