2018-09-14 08.42

Justering av protokoll socialnämndens arbetsutskott

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 11 september 2018 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-09-11

Paragrafer

69-81

Anslaget publicerades

2018-09-14

Anslaget avpubliceras

2018-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Hur man överklagar detta beslut
 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-09-14 08.42
av Sarah Tjärnås