2018-12-05 12.33

Justering av protokoll Förbundsstyrelsen, Samordnings-förbundet i Jämtlands län

Protokoll från Förbundsstyrelsen, Samordningsförbundet i Jämtlands läns sammanträde 19 november är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Sammanträdesdatum

2018-11-19

Anslaget publicerades

2018-12-05

Anslaget avpubliceras

2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Hur man överklagar detta beslut


 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-12-05 12.33
av Sarah Tjärnås