2019-06-27 11.25

Justerat protokoll, miljö- och byggnämnden

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 20 juni är justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-20

Paragrafer

75--97

Anslaget publicerades

2019-06-27

Anslaget avpubliceras

2019-07-19

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och byggförvaltningen, Svenstavik

 Hur man överklagar detta beslut

Klicka här för information om hur kommunens beslut överklagas


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-27 11.25
av Johan Höglund