2019-04-09 16.12

Justerat protokoll, kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 3 april är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-03

Paragrafer

107--132

Anslaget publicerades

2019-04-09

Anslaget avpubliceras

2019-05-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Protokoll kommunstyrelsen 2019-04-03PDF (pdf, 1.7 MB)

Hur man överklagar detta beslut

Klicka här för information om hur kommunens belsut kan överklagas


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-04-09 16.12
av Johan Höglund