Vatten och avlopp

Bolag tar över vatten, avlopp, slamtömning och renhållning

Den 1 januari 2019 tar Vatten och miljöresurs AB över all kommunal verksamhet som rör vatten, avlopp, slamtömning och renhållning i Bergs och Härjedalens kommuner.

All information som rör vatten, avlopp, slamtömning och renhållning finns numera på Vatten och miljöresurs webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vatten och miljöresurs är ett kommunalt aktiebolag som ägs av Bergs och Härjedalens kommuner.

Bolaget har bildats för att klara framtida utveckling inom VA- och miljöområdet till exempel att rusta åldrande anläggningar, leva upp till ökade miljökrav, klimatanpassning och framtida investeringsbehov.

Nya kontaktvägar
Från 2 januari 2019 tar Vatten och miljöresurs emot frågor om kommunalt vatten och avlopp, slamtömning, sophämtning och avfall på telefon 010-25 15 315

Gatu- och VA-avdelningen

Gatu- och VA-avdelningen är driftansvarig för det kommunala vatten- och avloppssystemet.

Härjedalens kommun har 5 000 vatten- och avloppsabonnenter, varav 2 500 är fritidsboende.

Kommunen är uppdelad i 4 områden: Sveg, Hede, Funäsdalen och Ytterhogdal. I varje område finns ansvariga som sköter VA-verken.

Vår personal har jour dygnet runt. Är du i behov av hjälp under kontorstid ring till respektive arbetsledare.

Svegs-området
Arbetsledare
Fredrik Busk 0680-162 76

Hede-området
Arbetsledare
Mats Bredesen 0684-168 57

Jesper Woxlägd 0680-169 86

Funäsdals-området
Arbetsledare
Bengt Hjort 0684-167 58

Ronnie Lidberg 0684-167 56

Ytterhogdals-området
Arbetsledare
Håkan Larsson 070-603 37 25

Efter kontorstid ring till larmcentralen 063-12 20 02 så tar de kontakt med VA-jouren.

Frågor om vatten- och avloppsavgifter
Kontakta Henrik Ingvarsson, 0680-161 91

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-14 11.20
av Anna Elfqvist