Vatten och avlopp

Gatu- och VA-avdelningen är driftansvarig för det kommunala vatten- och avloppssystemet.

Härjedalens kommun har 5 000 vatten- och avloppsabonnenter, varav 2 500 är fritidsboende.

Kommunen är uppdelad i 4 kommundelar, Sveg, Hede, Funäsdalen och Ytterhogdal. I varje ort finns ett VA-förråd med ansvariga som sköter VA-verken.

Vår personal har jour dygnet runt. Är du i behov av hjälp under kontorstid ring till respektive arbetsledare.

Svegs-området
Arbetsledare
Fredrik Busk 0680-162 76

Hede-området
Arbetsledare
Mats Bredesen 0684-168 57

Jesper Woxlägd 0680-169 86

Funäsdals-området
Arbetsledare
Bengt Hjort 0684-167 58

Ronnie Lidberg 0684-167 56

Ytterhogdals-området
Arbetsledare
Håkan Larsson 070-603 37 25

Efter kontorstid ring till larmcentralen 063-12 20 02 så tar de kontakt med VA-jouren.

Om du har frågor kring vatten- och avloppsavgifterna?
Kontakta Henrik Ingvarsson, 0680-161 91

Banner och länk till avgiftaavloppet.nu

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-08-09 12.16
av Åsa Evertsdotter