Översiktsplaner

Nedan kan Du ladda ner den gällande översiktsplaner samt de fördjupade översiktplanerna. Nerladdningen kan ta lite tid då filen innehåller mycket text och färgbilder.

Översiktsplan Härjedalens kommun PDF (pdf, 25 MB)
Karta 1PDF (pdf, 1.5 MB)    Karta 2PDF (pdf, 1.3 MB)

Fördjupad översiktsplan Lofsdalen-GlötePDF (pdf, 4.5 MB)
PlankartaPDF (pdf, 2.5 MB)

Fördjupad översiktsplan Vemdalen-Björnrike områdetPDF (pdf, 6.1 MB)
Plankartor PDF (pdf, 8.8 MB)

Områdesplan Vemdalen byPDF (pdf, 14.3 MB)
Plankarta

PDF
(pdf, 9.5 MB)

Fördjupad översiktsplan för Funäsdalen - LjusnedalsområdetPDF (pdf, 2.9 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.9 MB)

Fördjupad översiktsplan för Tänndalen med omnejd PDF (pdf, 32 MB)
Plankarta PDF (pdf, 3.7 MB)
Översiktlig va-studie över Tänndalen-Fjällnäs, bilaga till fördjupad översiktsplan PDF (pdf, 26.8 kB)
VA-kartorPDF (pdf, 30 MB)

Fördjupad översiktsplan för östra SvegPDF (pdf, 541.3 kB)
PlankartaPDF (pdf, 4.8 MB)

Områdesplan för TännäsPDF (pdf, 51.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 7 MB)

Tillägg översiktsplan - Landsbyggdsutveckling i strandnära lägen(LIS)PDF (pdf, 7 MB)
LIS-plan miljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 73.5 kB)
LIS-plan kartbilagaPDF (pdf, 27 MB)
LIS-plan riktlinjerPDF (pdf, 1.3 MB)

Kulturmiljöprogram
Kulturmiljöprogram handlingPDF (pdf, 10.8 MB)
Kulturmiljöprogram under revidering 2018PDF (pdf, 23.4 MB)

Bostadsförsörjningsplan
BostadsförsörjningsplanPDF (pdf, 414.5 kB)

Vid frågor gällande översiktsplaner kontakta:

Stadsarkitekt

Eli Larsdotter Brynhildsvoll

0687-161 79

Planingenjör

Britt-Mari Nordstrand

0680-161 42

Planingenjör

Elise Nilsson

0684-167 21

Planingenjör

Freddy Martinsson

0687-161 69


Översiktsplan
Kontaktinformation
Miljö- och bygg
mob@berg.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-03-18 10.27
av Anneli Floberg