Översiktsplaner

Ladda ner gällande översiktsplaner och de fördjupade översiktplanerna. Nerladdningen kan ta tid. Filerna innehåller mycket text och färgbilder.

Tyck till om en ny översiktsplan för
Härjedalens kommun

Samråd om förslag till ny kommuntäckande översiktsplan för Härjedalens kommun.

Samrådstiden pågår mellan 15 maj och 15 juli.

I den digitala översiktsplanen redovisar kommunen hur mark och vatten ska utvecklas på lång sikt. Planen ska styra kommunens utveckling fram till 2030.

Förslaget inkluderar bland annat var och hur vi ska bygga, vilka utmaningar vi ser för framtiden och hur de ska hanteras samt en bedömning av vilka konsekvenser planförslaget ger.

Dialogmöten om översiktsplanen

Härjedalens kommun bjuder in till dialogmöten om översiktsplanen. Under dialogmötena deltar politiker och representanter från tillväxtavdelningen och miljö- och byggförvaltningen.

3 juni 18-20 Funäsdalen, fjällmuseet
4 juni 18-20 Lillhärdal, Folkets hus
10 juni 18-20 Sveg, Camp Sveg
11 juni 18-20 Vemdalen, Lövåsgården
17 juni 18-20 Lofsdalen, bygdegården
18 juni 18-20 Ytterhogdal, Folkets hus

Dialogmöten är en del av samrådet. Genom dialog hämtar kommunen in synpunkter och förslag på förbättringar som kan arbetas in i den nya översiktsplanen.

Titta på översiktsplanen

Läs förslaget till ny översiktsplan för Härjedalens kommun: www.herjedalen.se/oversiktsplanlänk till annan webbplats

Översiktsplanen är digital och består av text och en karta med olika lager. Texterna bör läsas tillsammans med kartmaterialet för bästa förståelse.

Läs alla texter i pdf-format:
Läs förslag till samrådshandling för Härjealens kommuns nya översiktsplanPDF (pdf, 2 MB)
Läs förslag till miljökonsekvensbeskrivning för Härjedalens kommuns nya översiktsplanPDF (pdf, 577.7 kB)

Lämna synpunkter på förslaget senast 15 juli

Skicka synpunkter till kommun@herjedalen.se
eller via formulär på herjedalen.se eller via mejl till kommun@herjedalen.se eller via vanlig post:
Härjedalens kommun, Miljö och bygg, Medborgarhuset, 842 80 Sveg senast den 15 juli. Ange diarienummer KS 2018/124.


Översiktsplan Härjedalens kommun PDF (pdf, 25 MB)
Karta 1PDF (pdf, 1.5 MB)    Karta 2PDF (pdf, 1.3 MB)

Fördjupad översiktsplan Lofsdalen-GlötePDF (pdf, 4.5 MB)
PlankartaPDF (pdf, 2.5 MB)

Fördjupad översiktsplan Vemdalen-Björnrike områdetPDF (pdf, 6.1 MB)
Plankartor PDF (pdf, 8.8 MB)

Fördjupad översiktsplan för Funäsdalen - LjusnedalsområdetPDF (pdf, 2.9 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.9 MB)

Fördjupad översiktsplan för Tänndalen med omnejd PDF (pdf, 32 MB)
Plankarta PDF (pdf, 3.7 MB)
Översiktlig va-studie över Tänndalen-Fjällnäs, bilaga till fördjupad översiktsplan PDF (pdf, 26.8 kB)
VA-kartorPDF (pdf, 30 MB)

Fördjupad översiktsplan för östra SvegPDF (pdf, 541.3 kB)
PlankartaPDF (pdf, 4.8 MB)

Tillägg översiktsplan - Landsbyggdsutveckling i strandnära lägen(LIS)PDF (pdf, 7 MB)
LIS-plan miljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 73.5 kB)
LIS-plan kartbilagaPDF (pdf, 27 MB)
LIS-plan riktlinjerPDF (pdf, 1.3 MB)

Kulturmiljöprogram
Kulturmiljöprogram handlingPDF (pdf, 10.8 MB)
Kulturmiljöprogram under revidering 2018PDF (pdf, 23.4 MB)

Bostadsförsörjningsplan
BostadsförsörjningsplanPDF (pdf, 414.5 kB)

 

Vid frågor gällande översiktsplaner kontakta:

 

Stadsarkitekt

Eli Larsdotter Brynhildsvoll

0687-161 79

Planingenjör

Britt-Mari Nordstrand

0680-161 42

Planingenjör

Elise Nilsson

0684-167 21

Planingenjör

Freddy Martinsson

0687-161 69

Översiktsplan
Kontaktinformation
Miljö- och bygg
mob@berg.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-27 17.34
av Åsa Evertsdotter