Fördelning av tomter

Det har skett en stor förändring av sättet att fördela tomter. Tomterna kommer att erbjudas via kommunens hemsida. Varje ny tomt saluförs under en treveckorsperiod då personer i tomtkön har möjlighet att skriftligen anmäla sitt intresse. Den person som har längst kötid och som anmält intresse kommer att erbjudas tomten.

Om en tomt fortfarande är osåld efter treveckorsperiodens slut kommer den att erbjudas till köande i turordning efter kötid. Förblir den osåld läggs den åter ut till försäljning på hemsidan och kan då köpas oavsett om man står i kö eller inte.

Intresseanmälan är bindande vilket innebär att den som inte fullföljer intresseanmälan med ett köp av tomten placeras sist i kön. Den som tilldelats och köpt en kommunal tomt avförs ur tomtkön. Man har rätt att ställa sig i tomtkö igen tre år efter tillträdesdagen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-02-13 15.53
av AnaMaria Fjällgren