Kartor, mätning och fastighetsfrågor

Mark- och exploateringsavdelningen svarar för kartor, kartläggning, mätning, GIS (kommunens geografiska informationssystem) och adressättning inom Härjedalens kommun.

Målet för vår verksamhet är främst att vara till stöd för samhällsbyggandet genom att:

  • Tillhandahålla kartor och kartunderlag
  • Ansvara för kommunens geografiska informationssystem
  • Ajourhålla byggnads- adress- och lägenhetsregistret

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-10-29 15.04
av Maria Busk