Designprogram

Designprogrammet syftar till att ge konkreta råd och riktlinjer om hur Härjedalens genuina byggnadsstil kan tas till vara för att skapa attraktiva bebyggelsemiljöer och ge de olika besöksområdena en egen särart och profil, som gör att gästen trivs i kommunen och känner att bebyggelsemiljöerna samverkar med landskapet i övrigt.

Se designprogram PDF (pdf, 3.6 MB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2013-06-25 11.06
av Henry Jonasson