Tips för bygglovsansökan

Det finns några saker du själv kan göra för att korta ner tiden det tar att handlägga din anmälan eller ansökan.

  • Läs på innan – kolla upp om det du vill göra kräver anmälan eller ansökan om lov. Besök våra sidor om byggande.
  • Se till att skicka med alla handlingar som behövs i ditt ärende, och att handlingarna är korrekta och fackmannamässigt utförda. Mer information om ritningar och handlingar som behövs för olika ärenden hittar du på vår sida om ansökningshandlingar. Kontakta gärna oss innan om du är osäker! Läs mer om ansökningshandlingar.

Våra handläggningstider räknas från det att ditt ärende är komplett, det vill säga när du skickat in alla de handlingar som behövs. Var därför extra noggrann med att kontrollera så att du skickat med det som behövs redan från början för att undvika att det drar ut på tiden.

Kontakta oss gärna om det är något du undrar över.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-15 12.03
av Anneli Floberg