Söka lov eller anmäla

Sök bygglov på nätet

Du kan ansöka om bygglov, komplettera ärenden, ta del av beslut och utföra flera andra ärenden inom byggområdet direkt via webben. Det enda som krävs är att du har en e-legitimation.

E-tjänsterna för byggområdet är gemensamma för Berg och Härjedalens kommuner och du skickas därför till Bergs kommuns e-tjänsteportal

E-tjänster inom byggområdet (på Bergs kommuns webbplats)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilka handlingar behövs?

Vid ansökan om bygglov krävs:

 • Korrekt ifylld och underskriven ansökan om lov
 • Teknisk beskrivning
 • Anmälan kontrollansvarig (riksbehörighet)
 • Nybyggnadskarta/situationsplan
 • Ritningar (fasad, sektion och plan) fackmannamässigt utförda

För mindre och enklare byggnationer krävs normalt inte någon anmälan om kontrollansvarig. Vid sådana tillfällen ska byggherren ta fram en kontrollplan.

Vid anmälan för bygglovsbefriade åtgärder, "Attefallare", krävs:

 • Korrekt ifylld och underskriven anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd
 • Situationsplan
 • Ritningar (fasad, plan, sektion) fackmannamässigt utförda
 • Kontrollplan

Vid anmälan om eldstad krävs:

 • Korrekt ifylld och underskriven anmälan om eldstad/rökkanal
 • Ritningar (fasad och plan) fackmannamässigt utförda.
 • Kontrollplan

Vid ansökan om marklov krävs:

 • Ansökningsblankett om lov
 • Situationsplan
 • Sektionsritning (redovisar gamla och nya marklinjer)

Vid ansökan om rivningslov krävs:

 • Ansökningsblankett om lov
 • Anmälan kontrollansvarig (riksbehörighet)
 • Kontrollplan
 • Ritningar eller foto på den byggnad som ska rivas

Det underlättar om din ansökan/anmälan är komplett redan vid inlämningen, det skapar förutsättningar för en smidigare handläggning.

Blanketter finns att hämta här

Så skickar du in din ansökan

Hadlingarna kan skickas in via e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, e-post eller brevledes.

E-post:
mob@berg.se

Adress:
Härjedalens Kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Medborgarhuset
842 80 SVEG


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-18 11.53
av Maria Busk