Kontrollansvariga

När du utför en bygg- rivnings- eller markåtgärd ska en kontrollansvarig utses av byggherren. Tillsammans med ansökan om bygglov ska blanketten "Anmälan kontrollansvarig" skickas in till oss. Blanketten hittar du här

Vid enklare ärenden krävs ingen kontrollansvarig. Enligt plan- och bygglagen är enklare ärenden t.ex. små ändringar av en- och tvåbostadshus. Är du osäker på om det krävs någon kontrollansvarig, kontakta våra handläggare.

Den kontrollansvariga ska hjälpa dig som byggherre att uppfylla alla lagkrav och annat du som byggherre är skyldig att tillgodose. Den som är kontrollansvarig ska vara i självständig ställning mot den som utför ett arbete och ska vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan, inneha så kallad riksbehörighet. Riksbehöriga kontrollansvariga hittar du här på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksdagen beslutade den 5 december 2012 att förlänga övergångsperioden för krav på kontrollansvariga till och med den 30 juni 2013. Mer om detta finns att läsa här på Boverket hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-12-15 07.49
av Henry Jonasson