Förhandsbesked

För att få reda på om det är möjligt att bygga på en fastighet eller stycka av en tomt så kan du ansöka om förhandsbesked. Vid förhandsbeskedet får du veta om platsen är tillåten att ta i anspråk och är lämplig att bebyggas. Förhandsbesked söks normalt inte inom detaljplanelagt område.

Att du fått ett positivt förhandsbesked innebär inte att du slipper att ansöka om bygglov. Du måste alltså ansöka om lov och din ansökan måste bygga på de förutsättningar som du uppgivit i och fått ett positivt förhandsbesked för. Beslut om förhandsbesked är bindande i två år.

De handlingar som krävs till ansökan om förhandsbesked är

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan
  • Skicka gärna med ett brev där du beskriver ditt ärende

Blanketter finns att hämta här

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-15 10.37
av Anneli Floberg