Bygga och bo

Bolag tar över vatten, avlopp, slamtömning och renhållning

Den 1 januari 2019 tar Vatten och miljöresurs AB över all kommunal verksamhet som rör vatten, avlopp, slamtömning och renhållning i Bergs och Härjedalens kommuner. Vatten och miljöresurs är ett kommunalt aktiebolag som ägs av Bergs och Härjedalens kommuner.

Bolaget har bildats för att klara framtida utveckling inom VA- och miljöområdet till exempel att rusta åldrande anläggningar, leva upp till ökade miljökrav, klimatanpassning och framtida investeringsbehov.

Nya kontaktvägar

Från 2 januari 2019 tar Vatten och miljöresurs emot frågor om kommunalt vatten och avlopp, slamtömning, sophämtning och avfall på telefon 010-25 15 315. Till årets slut fungerar kommunens kundtjänst 0680-163 00.

Året ut finns information på kommunens webbplats. Från 2019 finns informationen på den nya webbplatsen www.vattenmiljoresurs.se.

Beställning av nybyggnadskartor
Från 29 oktober tar vi inte emot beställningar av nybyggnadskartor på grund av den omorganisation som träder ikraft 1 januari 2019.

Beställning av nybyggnadskartor hänvisas till andra aktörer, exempelvis Arctan, Arne Eriksson mätteknik eller Metria.

Vi meddelar när vi kan ta emot beställningar igen.

Högt tryck på miljö- och byggavdelningen under året
Under 2018 ska miljö- och byggavdelningarna i Härjedalens och Bergs kommuner slås ihop till en gemensam avdelning. Det kan påverka handläggningstiderna. Den nya gemensamma miljö- och byggorganisationen gäller från 1 januari 2019.
Läs mer om samarbetet med Bergs kommun.

Under vår och sommar ökar antal ansökningar om bygglov och anmälningar för att bygga altan, tillbyggnade och grävarbeten. Skicka in ansökan eller anmälan i god tid om du tänkt snickra under sommaren.

Byggmöten
Under byggmöten finns inte handläggare tillgängliga för besök, via telefon eller mejl. Byggmöten hålls tisdagar 9.00 - 12.00 den 27 november och 11 december.

Handläggningstid
I början av mars kommer många byggärenden in och handläggningstiden bli lång.

Vi rekryterar nya medarbetare så arbetsbelastningen är extra hög. 
Handläggningstiden på tio veckor kan inte garanteras. Lämna gärna in din kompletta ansökan i god tid.​

Nya regler för tomtkö
Se mera om tomtkö

Sök bygglov på nätet
Via portalen mittbygge.se kan du sköta allt på Internet.
Se mera

Från 2 maj 2011 gäller nya plan- och bygglagen
Se mera på boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggjobbare
Mitt Bygge
Mitt Bygge

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-12-10 14.04
av Åsa Evertsdotter