Sortering och återvinning

Genomskinliga säckar på återvinningscentralerna

Från 1 januari 2019 tar återvinningscentralerna i Härjedalen endast emot genomskinliga säckar för att minimera det felsorterade avfallet och skapa en bättre arbetsmiljö.

En del avfallet levereras i färgade säckar och det ställer till problem. Merparten av avfallet är rätt sorterat men det händer att elavfall, mediciner, färgburkar och oljefilter hittas där det inte hör hemma.

Därför ska allt avfall som lämnas på återvinningscentralerna vara packat i genomskinliga sopsäckar. Det ger medarbetarna en chans att se vad som finns i säckarna och dete blir lättare att se till att avfallet hamnar rätt.

Om du besöker oss 2019 och har avfallet i en färgad säck måste du öppna den och sosrtera innehållet på plats. Det som är sorterat kan lätt tämmas i rätt container.

Mer information
Renhållningens kundtjänst 0680-163 00
vardagar 9-12
renhallningen@herjedalen.se

I Härjedalen finns 6 återvinningscentraler och 17 återvinningsstationer.

Återvinningscentralerna är till för grovsopor, farligt avfall och elektronik avfall. Dessa sköts av kommunen och finansieras av alla fastighetsägares grundavgifter.

Återvinningsstationerna är för förpackningar och tidningar. De sköts och underhålls av Förpackning- och tidningsinsamlingen, FTI.

Avfall med producentansvar
Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för att uttjänta produkter tas om hand och återvinns.

Produkter som berörs av producentansvar

  • Batterier och elektronikavfall - tas om hand på kommunens återvinningscentraler i samarbete med El-kretsen. Man kan även lämna produkterna i butiker där de köpts.
  • Bilar - tas om hand av en bildemonterare. Se bilretur.se för att se din närmaste bildemonterare.
  • Däck - tas om hand av däckverkstäder där man köper däck. Läs mer på Svensk däckåtervinning AB.
  • Förpackningar och returpapper - tas om hand på återvinningsstationer som sköts och underhålls av Förpackning- och tidningsinsamlingen.
  • Läkemedel - tas om hand av apoteken. Tänk på att salvor, plåster och inhalatorer kan innehålla läkemedelsrester även när de är slut och ska tillbaka till apoteken.
  • Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor - Kontakta strålskyddssäkerhetsmyndigheten.

Kundtjänst

Kundtjänst renhållningen
renhallningen@herjedalen.se
0680-163 00
Måndag-fredag 9-12

Nytt telefonnummer till kundtjänst från 1 januari 2019
010-25 15 315

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-12-10 14.02
av Åsa Evertsdotter