Slamtömning

      

 Att tänka på inför slamtömning
Din brunn är chaufförernas arbetsmiljö. Följande punkter underlättar arbetet med slamtömningen.

  • se till så att det finns fri väg fram till brunnen utan nedhängande kvistar eller låsta bommar 
  • se över vägens bärighet så den håller för en fullstor lastbil
  • markera ut brunnen så den är lätt att hitta
  • flytta undan blomkrukor och andra föremål på gården så undviker vi skador på dessa
  • se till så att locket till brunnen är lättillgängligt, röj bort eventuell sly
  • byt ut tunga betonglock till lättare plastlock
  • se över eventuella låsanordningar på brunnslocken så de är lätta att öppna för chauffören och inte rostat fast

Tömningsintervall
Tömning av enskilda slambrunnar regleras i kommunens renhållningsföreskrifter.
- Brunnar med WC ansluten ska tömmas minst en gång per år.
- Brunnar utan WC ansluten ska tömmas minst en gång vartannat år.

Slamtömning får bara ske av renhållningen genom en anlitad entreprenör.

Priset för slamtömning finns att läsa i avfallstaxan. Priset täcker insamling, transport och omhändertagande.

Kontakta renhållningens kundtjänst för frågor eller beställning av slamtömning.

Förlängt tömningsintervall eller uppehåll i slamtömning
Miljö- och byggförvaltningen kan besluta om annat tömningsintervall eller uppehåll i slamtömning om fastigheten nyttjas lite eller inte alls. En handläggningsavgift tas ut vid ansökan. Blankett hittar du under Taxor och Blanketter.

Kontakta oss

Kundtjänst renhållningen
renhallningen@herjedalen.se
Tel 0680-163 00

Telefontider:
Måndag-fredag 09:00-12:00

Vid beställning av akut slamtömning när kundtjänst är stängt, använd journummer
070-539 08 18

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-02-16 08.31
av Mikael Hillborg