Avfall och Återvinning

Nyheter

2017-12-14
Renhållningens kundtjänst har stängt 11 januari samt 31 januari p g a utbildning.

2017-09-21
Krav på genomskinliga säckar införs på återvinningscentralerna i länet
Se under Sortering och Återvinning

2017-09-11
Utökade öppettider från och med 2 oktober på Återvinningscentralerna i Härjedalen
Se under Återvinningscentraler

2017-08-08
Nu sker slamtömning inom dessa områden för hösten 2017.
Se under Slam och latrin.

2017-06-30
Omvandling av sopområde Vemhån till Vemdalen
Se under Sophämtning och Omvandling.

2017-05-17
Omvandling av sopområde vid Lofsdalen.
Se under Sophämtning och Omvandling.

Att tänka på inför slamtömning.
Din brunn är chaufförernas arbetsmiljö. Följande punkter underlättar arbetet med slamtömningen:

  • se till så att det finns fri väg fram till brunnen utan nedhängande kvistar eller låsta bommar.
  • se över vägens bärighet så den håller för en fullstor lastbil.
  • markera ut brunnen så den är lätt att hitta.
  • flytta undan blomkrukor och andra föremål på gården så undviker vi skador på dessa.
  • se till så att locket till brunnen är lättillgängligt, röj bort eventuell sly.
  • byt ut tunga betonglock till lättare plastlock.
  • se över eventuella låsanordningar på brunnslocken så de är lätta att öppna för chauffören och inte rostat fast. 

2017-04-12
Flyttad tömningsdag i Funäsdalsområdet
Vi vill informera om att från och med vecka 18 fram till vecka 50 kommer containrar samt 660L kärl avseende verksamheterna i området tömmas måndagar istället för onsdagar.

Vid högsäsong: Från vecka 51 till och med vecka 18 återgår tömningsdag till ordinarie dag dvs onsdag och fredagar.

Flyttad tömningsdag i Lofsdalsområdet
Vi vill informera om att från och med vecka 18 fram till vecka 50 kommer containrar samt 660L kärl avseende verksamheterna i området tömmas onsdagar istället för måndagar jämna veckor.

Vid högsäsong: Från vecka 51 till och med vecka 17 återgår tömningsdag till måndagar och torsdagar.

2017-04-10
Information gällande Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-03 § 228 angående ändrat hämtningsområde för insamling av hushållssopor.

Från och med 1 juli 2017 kommer Lofsdalens B-område omvandlas till ett A-område. Det innebär att insamling av hushållsavfall ska ske i egna kärl som tillhandahålls av renhållningen.

Fastighetsägaren ansvarar för skötseln av kärlet och fastighetsägaren debiteras för den mängd avfall som lämnas. De gemensamma behållare som idag finns i området kommer att tas bort succesivt och vara borta senast 31 augusti så snart övriga kärl är på plats. Den fasta hämtningskostnaden för B-område som tidigare debiterats kommer att avslutas per den 30 juni 2017.

Alla bostäder i det tidigare B-området erbjuds ett 140 liters grönt kärl som debiteras varje gång det töms.

Svar när ni vill att ert sopkärl ska ställas ut önskas senast 15 maj till renhållningen via mail eller telefon.

Tömningsdag för Lofsdalsområdet är jämna tisdagar. Kärlet ska stå framme från klockan 6 på morgonen på tömningsdagen om man önskar det tömt, och det kan tömmas fram till klockan 22 på kvällen.

Kontakta renhållningens kundtjänst på 0680-163 00 öppet måndag-fredag kl. 9-12 eller via mail renhallningen@herjedalen.se

2016-12-19
Miljöalmanackan 2017PDF (pdf, 2.1 MB)

Renhållningen

Renhållningen är en del i samhällsbyggnadsförvaltningen och jobbar med sophämtning, slamtömning, återvinningscentraler, gamla avfallsanläggningar och slamkompostering.

Har ni frågor eller funderingar kan ni vända er till kundtjänst på telefon eller via mail. Kontaktuppgifter ser ni till höger på den här sidan.

Kontakta oss

Kundtjänst renhållningen
renhallningen@herjedalen.se
Tel 0680-163 00

Telefontider:
Måndag-fredag 09.00-12.00

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-12-14 15.06
av Mikael Hillborg