Centrala Studiestödsnämnden (CSN)

Studiehjälp

Studerar Du på Komvux kan Du få studiehjälp till och med vårterminen det år Du fyller 20 år. Bidraget är f.n. 1.050 kr/månad för heltidsstudier.

Är Du i behov av ytterligare ekonomiskt stöd finns det möjlighet att söka "extra tillägg" som idag är högst 855 kr/månad. Vid prövning tar man hänsyn till familjens samlade inkomst och eventuella förmögenhet.

Studiemedel

Från och med hösten Du fyller 20 år kan Du ansöka om studiemedel.
Mer information hittar Du på  CSN hemsida www.csn.se

Studiemedlet är uppdelat i bidragsdel och lånedel enl. följande:

Studiemedel

 

 

Generellt bidrag

 

2 816 kr/månad

Lån

 

7 088 kr/månad

 

Totalt:

9 904 kr/måna

 

 

 

Högre bidrag

 

6 556 kr/månad

Lån

 

3 348 kr/månad

 

Totalt:

9 904 kr/månad

Studieomfattning

För heltidsstudier måste Du läsa minst 20 gymnasiepoäng/vecka

Gymnasiepoäng (totalt för kursen)

ÄmneKursGymnasiepoängÄmne KursGymnasiepoäng
Biologi1100Naturkunskap1a150
Biologi250Naturkunskap2100
Engelska5100Psykologi150
Engelska6100Psykologi2a50
Engelska7100Religionskunskap150
Fysik1a150Religionskunskap250
Fysik2100Samhällskunskap1b100
Historia1b100Samhällskunskap2100
Historia2a100Svenska1100
Kemi1100Svenska2100
Kemi2100   
Matematik1a100   
Matematik2a100   
Matematik3b100   
Matematik4100   
Matematik5100   

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-05-20 14.11
av Henry Jonasson