Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är värdefulla för oss

Synpunkter - positiva och negativa - är viktiga för oss. Synpunkter framförs oftast direkt till berörd personal och ansvariga chefer. Det är det snabbaste och enklaste sättet att få dialog. Du kan även lämna synpunkter och klagomål i ett webbformulär eller via telefon.

Dina synpunkter förs fram till de berörda verksamheterna. Nämnder får information om synpunkter som kommit in och rör deras verksamheter. Synpunkter används i det övergripande arbetet med utveckling och systematiskt kvalitetsarbete. 

Härjedalens kommun tar emot synpunkter på fristående förskolor och skolor men dessa synpunkter bör i första hand lämnas till den som driver verksamheten.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-10-03 15.14
av Åsa Evertsdotter