Synpunkter och klagomål

Via ett webbformulär kan du lämna synpunkter och klagomål på verksamheten i Härjedalens kommuns förskola och skola. Du kan även lämna synpunkter och klagomål muntligt via telefon eller personligt besök. Dina synpunkter är värdefulla för oss.

Vilka synpunkter kan lämnas här?
Synpunkter, såväl positiva som negativa, är viktiga för oss. Det vanligaste är att medborgarnas synpunkter uttrycks direkt i kontakt med personalen och ansvariga. Det är också det snabbaste sättet att få respons. Men du kan också lämna dem direkt till oss.

Observera också att om du har synpunkter på en fristående förskola eller skola är det i första hand huvudmannen för den verksamheten som ska kontaktas. Härjedalens Kommun kan även ta emot synpunkter, men våra möjligheter att agera är begränsade eftersom vi inte är huvudman för fristående verksamheter. 

Vad händer sedan?
De synpunkter som kommer in till enheterna används i det övergripande arbetet med utvärdering och utveckling av våra verksamheter. Förvaltningen för bildning, fritid och kultur kommer att se till att dina synpunkter tas om hand och blir underlag för förbättring. Vid behov återkopplas dina synpunkter till skolan eller förskolan och ska där användas till förbättring. Dina synpunkter kommer även att vidarebefordras till den berörda enheten eller skolan.

Där kommer ledningen och personalen att ta upp synpunkten till diskussion och se över vad som kan förbättras. I anslutning till det systematiska kvalitetsarbetet kommer alla synpunkter att hanteras.

Nämnden för bildning fritid och kultur får ta del av samtliga inkomna synpunkter och klagomål.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-01-19 08.12
av Henry Jonasson