Skolskjuts

Generellt gäller att elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs (förutsatt att eleven går i den skola i Härjedalens kommun som kommunen hänvisar till), om det behövs med hänsyn till:

  • Färdvägens längd
  • Trafikförhållanden
  • Funktionshinder hos elev
  • Annan särskild omständighet (t.ex. växelvis boende)

Skolskjuts kan ske i form av:

resor med allmän kollektivtrafik (busskort)
resor med särskilt upphandlad skolskjuts i form av skolbuss och skoltaxi
ekonomisk ersättning (t.ex. självskjuts eller kontantbidrag)
  
För elever i gymnasieskolan ansvarar kommunen för elevens kostnader för dagliga resor mellan folkbokföringsadressen och skolan förutsatt att eleven studerar på heltid och att man har minst sex kilometer till skolan. Härjedalens kommun tillhandahåller inte någon särskild skjuts för elever i gymnasieskolan utan ger endast reseersättning i form av busskort eller kontantbidrag.

Riktlinjer för skolskjutsPDF (pdf, 124.6 kB)
Ansökningsblankett för skolskjutsPDF (pdf, 119.8 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-09-13 13.05
av Kerstin Roslund