Lärarstipendier

Kriterier för stipendier
De utbildningar som kan ge stipendium är samtliga lärarutbildningar inom förskola, grundskola och gymnasiet.

Du skall

  • Vara folkbokförd i Härjedalens kommun
  • Kunna lämna goda referenser och vitsord
  • Leva upp till Härjedalens kommuns värdegrund:

    Jag är här för de som bor, verkar i eller besöker Härjedalens kommun
    Jag har ett professionellt förhållningssätt och möter alla med respekt
    Jag ser möjligheter och vill förbättra vår verksamhet

Kvalifikationer
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Tidigare erfarenhet inom yrket är meriterande.

Övrigt
Den person som blir aktuell för stipendium skall uppvisa terminsregistrering vid varje termin. Vid läsårets slut skall det uppvisas att uppgjord studieplan har följts, enligt samma krav som CSN, Centrala studiestödsnämnden, har efter det första läsåret. Det innebär att resultatkravet är 75 % avklarade högskolepoäng av läsårets totala poäng.

Vid beviljandet av stipendiet kommer en fördelning mellan de olika lärarinriktningarna och ämnen att ske. Stipendiet kan delas ut dels till de som påbörjar sina studier i höst och dels till de som redan studerar. Heltidsstudier kommer prioriteras.

Ansökan
Ansökan görs digitalt via formuläransökan senast 31/5. Under juni kommer intervjuer att hållas och aktuella sökanden kommer sedan att väljas ut av skolchef och fackliga representanter. Slutgiltigt besked lämnas när den slutgiltiga antagningen är gjord.

Carina Nilsson, förvaltningschef Bildning Fritid & Kultur

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-03-29 13.58
av Henry Jonasson