Enkätundersökning vårdnadshavare i förskolan

Undersökningen har genomförts under våren 2017. Undersökningens syfte är att
genom att ta reda på vad vårdnadshavare tycker om förskolan få underlag till
kvalitetsförbättring. I kommunen finns elva kommunala förskolor. De fristående
verksamheterna har även i år inkluderats i undersökningen. I kommunen finns två fristående förskolor och en fristående verksamhet som bedriver pedagogisk omsorg.

Enkäten har bestått av tolv olika påståenden som berör olika områden i förskolans läroplan där vårdnadshavare fått välja ett svarsalternativ av de fem olika alternativen:

  • stämmer helt och hållet
  • stämmer ganska bra
  • stämmer ganska dåligt
  • stämmer inte alls
  • vet ej

På frågan ”Vad saknar du för att komma så nära idealbilden av en perfekt förskola?” har vårdnadshavarna haft möjlighet att lämna egna kommentarer.

Svarsprocent
Vårdnadshavare till 140 av totalt 426 barn i kommunens samtliga verksamheter har svarat, vilket ger en svarsprocent på 33 %. Svarsprocenten i de kommunala
förskolorna uppgår till 34 %, vårdnadshavare till 125 av totalt 374 barn har svarat. I de fristående verksamheterna har vårdnadshavare till 15 av totalt 52 barn svarat, vilket ger en svarsprocent på 29 %. Föregående år var svarsprocenten 50 % för samtliga verksamheter, i de kommunala förskolorna hade 42 % svarat och i de fristående svarade 25 %.

Högsta svarsprocenten har förskolan Furan i Lillhärdal med 54 %, därefter kommer förskolan Lillmon med 50 % och Goknul´n i Bruksvallarna med 50 %. Lägst svarsprocent har Ängens förskola i Vemdalen med 12 % samt Bauers förskola i Ytterhogdal med 17 %

Resultat samtliga förskolor inkl. friståendePDF (pdf, 73.1 kB)
Resultat kommunala förskolorPDF (pdf, 72.9 kB)
Fristående verksamhetPDF (pdf, 72.1 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-06-27 14.40
av Henry Jonasson