Specialpedagogik i skolan

Specialpedagogernas och talpedagogens uppdrag är att bidra till att alla individer kan få optimala utvecklings- och lärandemöjligheter genom:

  • Erbjuda pedagogisk handledning och rådgivning till arbetslag, enskild personal och förälder i förskola och skola.
  • Kartläggning och analys av verksamheterna runt barn och elev i behov av särskilt stöd.
  • Kompetensutveckling av personal i pedagogiska frågor.
  • Genomföra pedagogiska utredningar och analysera elevens svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå och utifrån analysen ge förslag på åtgärder.

Specialpedagog

Ort

Tel:

Marie Forsman

Norra skolan, Lillhärdal

072-526 03 73

Anethe Kraft

Hede, Vemdalen

070-218 40 95

Lena Brandén


Funäsdalen, Bruksvallarna, Lofsdalen

070-844 60 70


Petra Karlsson

Lillhärdal, Ytterhogdal

0680-169 35

Eva Hedström-Holm

Härjedalens gymnasium, Södra skolan

0680-162 29

Eva Friberg


Kommunövergripande talpedagog

072-226 84 00


Barnläkare

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-03-28 11.13
av Kerstin Roslund